Nic Ważnego

Kilka ujęć z sesji nagraniowej zespołu Nic Ważnego w Studiu Kotłownia przy AGH.